Gorbacsov titkai, avagy az ember, aki megváltoztatta a világot - Könyvajánló interjú Zolcer Jánossal

Gorbacsov titkai, avagy az ember, aki megváltoztatta a világot - Könyvajánló interjú Zolcer János íróval. A „glasznoszty” a Szovjetunióban Mihail Gorbacsov által 1985-ben bevezetett új politikai stílus volt. Az orosz szó jelentése „nyíltság”, a korlátozások feloldása... Bevezetésével az volt a célja, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja keményvonalas konzervatívjait a „peresztrojka”, azaz a gazdasági-társadalmi átalakítás elfogadására ösztönözze...

Sok könyv született Gorbacsovról: ő maga, és a kutatók, történészek, írók is részletesen leírták az életét és munkásságát. Amit Gorbacsov írt, az érthetően egy szubjektív monológ önmagáról. Amit mások írtak róla, azok többnyire tudományos munkák, értekezések, amelyeknek írói legtöbbször egyáltalán nem, vagy csak egy interjú erejéig találkoztak Gorbacsovval.

Zolcer Jánost két évtizedes baráti kapcsolat főzi a lassan 90 éves politikushoz. A sok együtt töltött idő, baráti beszélgetés, történet mesélés nyomán született meg a könyv a pandémia alatt. Tele QR kódokkal, amik digitális lábjegyzetet, illetve videó illusztrációt kínál az olvasás mellé.