Bóvült a kerékpárút-hálózat Miskolcon

Összesen 10 kilométernyi szakaszon, részben kerékpáros-nyom felfestésével, valamint forgalomtól  elválasztott új gyalog- és kerékpárút építésével valósult meg a TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azono sítószámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Kerékpárút létesítése I. ütem (Bosch-Katalin  utca; Mechatronikai Park bekötés; Görömböly: Bacsinszky u. – Bogáncs u. és Bacsinszky u. – Har sányi u.)” című projekt.

A kerékpáros-nyom kialakítása és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések még 2018-ban kezdődtek a Bacsinszky utca – Bogáncs utca, az Erzsébet királyné útja – Harsányi út, illetve a Lavotta utca – Déli utca közötti részen,  valamint a Repülőtéri út egyes szakaszain. Majd 2020 márciusban folytatódott a projekt a Katalin utcát és a  Mechatronikai Ipari Parkot összekötő új kerékpárút építésével. Az új szakasz kerékpáros-nyom felfestésével,  részben forgalomtól elválasztott új gyalog- és kerékpárút építésével valósult meg. Ilyen új kerékpárút épült a  Huba utcától a város határáig, ezzel mintegy hat kilométernyi új út készült a két keréken közlekedőknek.

A kerékpárral közlekedők igényeit teljesítette a város azzal, hogy a Bosch-ipartelep és a belváros között, a  Katalin utcával bezárólag kerékpárutat alakított ki. A fejlesztés a kerékpározók számára biztonságos elérhe tőséget nyújt a Megyei Kórház és a bevásárlóközpontok felé. 

A Szentpéteri kapuban az új kerékpárút mentén és annak környezetében a kivágandó növények mintegy há romszorosát ülteti el az önkormányzat. Ez már a fakivágással egy időben megkezdődött. Várostűrő, többször  iskolázott, 2-2,5 méter magas fajtákat ültettek a területen. A fákon kívül pedig 110 cserjét, bokor teszi majd  szebbé, zöldebbé a Szentpéteri kapu városrészt. 
A „Kerékpárút létesítése I. ütem” című projekt százszázalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar  Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A  támogatás összege bruttó 485 millió forint.