Bokréta ünnepséget tartottak a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban épülő tornacsarnokánál

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon területén épülő tornacsarnokánál tartott Bokréta ünnepséget. Fő kivitelező, az FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2.374.859.927 Ft (szerződés szerint) ebből: 800.000.000 Ft EFOP-4.1.1-15-2016-00025 Európai Uniós pályázati forrás, 1.500.000.-Ft Magyarország Kormányának céltámogatása, 74.859.927.-Ft a Tiszáninneni Református Egyházkerület forrásával építi meg a csarnokot és az uszodát. A Kivitelezés kezdete: 2018. februárja volt, a befejezése várhatóan 2019 júniusa lesz. 2018. november 28-i Bokréta-ünnepség időpontjában az épület szerkezetkész, a teljes megvalósulás 50%-nak tekinthető.

A projekt teljes mértékben illeszkedik Miskolc város belvárosának fejlesztési tervébe. A tornaterem és uszoda műemléki környezetű városképbe történő illeszkedését a tervezők és a megrendelő Miskolc város főépítészével egyeztette. A beruházással megvalósítható a Rákóczi utcai műemléki környezet városképi rehabilitációja, a környezetbe nem illő mezőpaneles, vasbeton előteres meglévő tornaterem elbontásával. A Rákóczi utcai, leendő uszoda előtti teresedés, amely jóllehet a beruházással érintett telek részét képezi, de megmarad a köztér funkciója, amely kinyithatja egy kicsit az amúgy zárt Rákóczi utcát.  A projekt erősítheti Borsod-Abaúj-Zemplén megye régiófejlesztési és euro-régiós törekvéseit is.

Az intézmény a belváros kulturális tengelyén helyezkedik el, így a projekt megvalósulása esetén ez szervesen illeszkedik a város regionális kulturális-, tudományos, sport és szabadidős központ szerepének megerősítési tervébe. A beruházás két egymást kiegészítő funkciójával (uszoda, és szabvány méretű kézilabdapályát tartalmazó tornaterem) Miskolc belvárosában egy olyan többfunkciós sport és szabadidőközpont jöhet létre, amely keretei között ismét lehet uszoda Miskolc belvárosában, amely a Lévay tanulói mellett a pályázatban szerződésben vállalt két belvárosi általános iskola tanulóinak rendszeres úszásoktatását is szolgálja, szabad kapacitásait tekintve pedig további belvárosi intézményeknek biztosíthatja az úszás lehetőségét, tehermentesítve ezzel a meglévő úszásra alkalmas sportlétesítményeket. A korareggeli, későesti, hétvégi, és tanítási szünetek alatti szabad idősávokban pedig az uszoda szolgáltatásait Miskolc város szélesebb közönsége is igénybe veheti. A beruházás keretében felépítésre kerülő épület méretei: 3400M2 (kb. 15000 LM3) A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon új – bővítményként felépülő – épületszárnya a terepadottságokat kihasználva részben kétszintes, részben négyszintes, de van ötszintes szárnya is.

A medence belül rugalmas szigeteléssel készül és speciális csempével burkolt. A tervezett úszómedence 25 x 13,50 méteres, 337,5 M2 vízfelületű. Vízmélysége 1,30 – 1,60 méter. A tornacsarnok szabvány méretű 20x40m területű pályát és az ehhez kapcsolódó helyiségek kerülnek kialakításra. A tornacsarnok három részre osztható, így három testnevelés csoport egyidejű tevékenységét teszik lehetővé. 

A tornacsarnok befedése december közepére várható, így a tél folyamán a belső munkálatok folytatása lehetséges.