E-személyi - fontos részleteket tisztáztunk, érdemes elolvasni!

Az e-szig vagyis az e-személyigazolvány egészségügyi dolgozók számára történő kiváltásával kapcsolatban még mindig sok részlet nem tisztázott és nem ismeretes az érintettek előtt. A Csillagpont Rádió szerkesztősége összegyűjtött több kérdéskört és a Miskolci Járási Hivataltól kértünk választ. Megérkezett.

 

Kiknek és meddig, hol és hogyan kell regisztrálniuk?

„Az EESZT használatát az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet írja elő.

2017. november 1-jétől minden közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi ellátónak (háziorvosi rendelők, szakellátó intézmények) és gyógyszertáraknak használnia kell az EESZT szolgáltatásokat, melyekkel gyorsabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá tehető a betegellátás.”

Tehát, a fenti egészségügyi ellátók szakdolgozóinak 2017. október 31-ig rendelkezniük kell e-személyazonosító igazolvánnyal. Az új típusú okmány kérelmezhetőaz ország bármelyik kormányablakában vagy okmányirodájában (a személyazonosító igazolvány ügyintézése országos hatáskörben történik, azaz bármelyik kormányablak eljárhat benne).

 

Szakdolgozók közül kik az érintettek, gyógyszerészek is?

Az érintettek: „Az EESZT-hez csatlakoztatott medikai rendszereket használó orvosok, egészségügyi szakdolgozók és gyógyszerészek.” (Forrás: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egeszsegugyi-ellatoknak).

 

Mit jelent a soron kívüli ügyintézés?

A folyamatos és minél hatékonyabb ügymenet érdekében minden ügyfélszolgálaton kijelölésre került legalább egy olyan munkaállomás és ügyintéző, ahol elsősorban az egészségügyi ellátók alkalmazottait fogadtuk, továbbá szoros együttműködést valósítottunk meg a kórház vezetőivel.

 

Orvosnők esetében milyen névre kell kiállítani? Férjezetteknél családi nevükön vagy "orvosi" nevükön tegyék meg?

A személyazonosító igazolvány mindig a személyi adat- és lakcím nyilvántartás (SZL) adatai alapján kerül kiállításra és tartalmazza a polgár személyes adatait. Az e-személyazonosító igazolvány iránti kérelem beterjesztésekor a nyilvántartásban szereplő név megváltoztatására a kormányablakban/okmányirodában abban az esetben van lehetőség, ha valaki doktori cím használatára jogosító oklevelet/diplomát szerzett (a Dr. előtag bejegyzése). Ha valaki változtatni szeretne a korábban viselt nevén, azt a települési önkormányzat anyakönyvi osztályán teheti meg. Az így megváltoztatott név automatikusan látható lesz az e-személyazonosító okmány iránti kérelem ügyintézésekor a számítógépes rendszerben.

A kormányablak számára irreleváns, hogy orvosnők esetében a családi nevük vagy az orvosi nevük kerül rögzítésre az okmányon.

 

Kötelező-e ujjlenyomatot adni?

e-személyazonosító igazolvány chipje számos kiegészítő, ingyenes funkciót képes ellátni, azonban fontos kiemelni, ezek egyáltalán nem kötelezőek. Ilyen funkciók:

 

  • elektronikus aláírás;

  • ujjnyomat adás;

  • vészhelyzeti telefonszámok elmentése;

  • TAJ-szám tárolása (a chip automatikusan tartalmazza);

  • adóazonosító jel tárolása (a chip automatikusan tartalmazza).

Az ügyintézés során a szakügyintéző ezeket a funkciókat csak lehetőségként sorolja fel, de az utolsó két funkció kivételével az összes többi esetében az ügyfél dönti el, hogy melyiket kéri az igazolványába rögzíteni.

 

Mikor és hogyan kapják kézhez az e-sziget?

Ha a polgárnak van más, személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes vezetői engedélye vagy érvényes útlevele), dönthet úgy, hogy a régi személyazonosító igazolványát az ügyintézéskor a helyszínen leadja. Ebben az esetben a kérelem átvételét követő naptól számított 8 – 10 naptári napon belül a posta az ügyfél által megadott lakcímre kikézbesíti az új okmányt, amely az átvétel pillanatától érvényes, azaz bármilyen hivatalos ügyintézéshez felhasználható személyazonosító okmány. Azonban a benne lévő elektronikus szolgáltatások még nem működőképesek, azokat egy kormányablakban vagy okmányirodában aktiváltatni kell.

Ha az ügyfél meg szeretné tartani arra a néhány napra a régi okmányát, amíg megérkezik az új igazolvány, sms üzenetben, esetleg e-mailben kaphat tájékoztatást arról, amikortól személyesen vagy meghatalmazottja útján átveheti az erre a célra kijelölt kormányablakban, a régi okmány leadásával egyidőben.De: ha az ügyfél elektronikus aláírást is kért, kizárólag személyesen veheti át az elkészült személyazonosító igazolványt!

 

Mi a teendő ha elhagyja, ellopják az e-sziget?

Az okmány elvesztését, ellopását a tudomásra jutástól számított 3 napon belül kötelező bejelenteni, ezért célszerű haladéktalanul felkeresni a legközelebbi kormányablakot/okmányirodát, ahol jegyzőkönyvet vesznek fel az esetről, illetve a nyilvántartásban érvénytelenítik az okmányt (és azzal egy időben a Schengeni Körözési Rendszerbe figyelmeztető jelzés kerül rögzítésre). Ha az ügyfél úgy látja, hogy nincs esély az okmány előkerülésére, új e-személyazonosító igazolvány iránti kérelmet terjeszthet be illeték mentesen és az új okmánya 8 – 10 napon belül átvehető lesz. Eltulajdonítás esetén a fentieken túl javasolt rendőrségi feljelentést is tenni.

 

Az élet mely más területein használható még?

Jelenleg az e-személyazonosító igazolvány többnyire ugyanazokat a feladatokat látja el, mint a korábbi „plasztik” okmány: használható személyazonosító, illetve úti okmányként is. A segítségével otthonról, ügyfélszolgálaton való személyes megjelenés nélkül végezhető Ügyfélkapu regisztráció. Az új funkciói segítségével azonban már egy modernebb, multifunkciós okmány előhírnöke is egyben: a már jelenleg is elérhető 5 szolgáltatás (elektronikus aláírás, ujjnyomat, vészhelyzeti telefonszám, TAJ-szám, adóazonosító jel) a továbbiakban más funkciókkal is bővülni fog.

 

 

2021. október 21., csütörtök, Orsolya

Csillagpont Rádió podcast

Időjárás